SMP Muhammadiyah 3 Depok > Berita > Pelantikan Dewan Pasukan Hizbul Wathan Qabilah SMP Mugadeta

Pelantikan Dewan Pasukan Hizbul Wathan Qabilah SMP Mugadeta

Hizbul Wathan Qabilah SMP Mugadeta melaksanakan Pelantikan Dewan Pasukan pada hari Rabu, 05 Oktober 2022 di Lapangan Kompleks Kolombo. Upacara Pelantikan Dewan Pasukan ini diikuti oleh peserta didik kelas 7 dan 8, serta Bapak dan Ibu Pelatih Hizbul Wathan diantaranya yaitu Isa Azni, S.Pd., Septa Wijaya, S.Kom., Qodri Nopisani,S.Pd., Novika Lestari Handayani, S.Pd., Sulandari, S.Pd., dan Shandra Nova Pradhita, S.Pd. Pada upacara pelantikan ini, hadir pula Ramanda Untung Cahyono selaku Ketua Kwartir Cabang Hizbul Wathan Depok Sleman.

Dewan Pasukan adalah suatu wadah pembinaan dan kepemimpinan Pandu HW Pengenal di tingkat Qabilah yang beranggotakan Pandu HW Pengenal Putra Putri serta bersifat koletif kolegial. Dengan tujuan menyiapkan kader Pandu Pengenal di tingkat Qabilah serta menyiapkan pasukan Hizbul Wathan Qabilah SMP Mugadeta untuk kegiatan di tingkat Kwartir Cabang dan seterusnya.

Pada upacara pelantikan tersebut dewan pasukan menerima tanda pelantikan serta penyematan tanda pelantikan dan tanda kenaian tingkat Pandu Pengenal Purwo secara simbolis oleh Ramanda Untung Cahyono. Jumlah peserta yang dilantik 40 terdiri dari 20 putri seperti Talitha, Amel, Nadya, Zahra, Faysa, Fanya, Wealthy, Dian, Sherly, Tiara, Najwa, Indira, Nurul, Qolifah, Shelly, Shava, Intan, Wulan, Maureen, Alfira dan 20 putra yaitu Jantaka, Yahya, Aldhen, Fauzan, Jovan, Yahya, Lufthan, Deeba, Indra, Jago, Elyan, Dzaki, Fabiyan, Exel, Alfarizi, Gabriel, Dwiki, Galih, Arif. (Indriyati)